ضرایب شرط بندی در سایت بت فوروارد (betforward)

سایت بت فوروارد ضرایب شرط بندی نسبتا خوبی رادارد و امکان میکس  تا 8بازی را باهم دارداکثر ضریبی که در سایت بت فوروارد میتوانید روی آن شرط بندی کنید ضریب1000میباشد و اگر ضریب فرم از1000هم بیشتر شود فرم با همان ضریب1000در سایت بت فوروارد محاسبه می شود.ضریب بازی انفجار هم نسبتا خوب است . حداکثر برد یک فرم در سایت بت فوروارد مبلغ 20میلیون تومان میباشد یعنی کاربران اگر در یک فرمی از این مقدار هم بیشتر ببرند همان20میلیون تومان به آنها تعلق میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید